บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) แกร่ง! ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร "BBB+" แนวโน้ม "Stable" เนื่องจากกระแสเงินสดอยู่ในระดับที่ดีตามคาดการณ์ จากโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ขณะที่ธุรกิจมีความเสี่ยงต่ำ และผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน่าพอใจ ฟาก "วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุฐานะการเงินแข็งแกร่ง พร้อมรุกขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน Renewable ทั้งโครงการใหม่และการทำ M&A หนุนอนาคตเติบโตก้าวกระโดด

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ (แถวนั่งที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (แถวนั่งกลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK), นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และนางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม (แถวหลังขวา) ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง และผู้ประกอบการรายใหญ่ สนับสนุนสินค้าจากสตรีกลุ่มเปราะบางในโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบาง” เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบางเริ่มต้นและขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เมื่อเร็วๆ นี้

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และนายนนทชา จอมขันเงิน (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยบริษัทฯมีแผนรุกขยายลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนามตามแผนพัฒนาพลังงาน PDP8 และไต้หวัน รวมถึงการใช้กลยุทธ์การควบรวมกิจการ หรือ M&A (Mergers and Acquisitions) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาปิดดีล พร้อมกันนี้ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าโตเท่าตัวในอีก 3 ปีข้างหน้าแตะ 500 เมกะวัตต์ และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้