บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อปรับแนวทางการประกอบกิจการให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไป ฟากบิ๊กบอส “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” ระบุ ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัท Net Zero Emission และขับเคลื่อนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิดการมุ่งสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานสะอาด ด้วยเมกะวัตต์ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อโลกสีเขียวที่ยั่งยืน

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) จัดกิจกรรม สร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “มอบสื่อการเรียนการสอน” นำทีมผู้บริหารโดย นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และนายภาสกร ปัญญารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ เครื่อง Notebook อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนที่ยังขาดแคลน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งมอบขนมขบเคี้ยวให้กับเด็กนักเรียน ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยให้ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยผลดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2566 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท วินชัย จำกัด เพิ่มขึ้นด้วยมูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 2,322 ล้านบาท สัดส่วน 75% ซึ่งจะทำให้ SSP ถือหุ้นรวมทั้งหมด คิดเป็น 100% การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NOVA นอกจากนี้บริษัทฯยังเปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 810 ล้านบาท หรือจำนวนหุ้นไม่เกิน 90 ล้านหุ้น พร้อมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเติบโตเท่าตัวในอีก 3 ปีข้างหน้าแตะ 500 เมกะวัตต์ และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา