จากซ้าย ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP), ดร.ศรจักร สุวรรณปาล กรรมการบริหาร บริษัท ลัคกี้ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เปิดงบไตรมาส 1/67 กำไร 253.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน เริ่มรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานลม ”วินชัย” บางส่วน และเตรียมรับไตรมาส 2/67 เต็มไตรมาส บิ๊กบอส “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” ระบุมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ลุยขยายพอร์ตโรงไฟฟ้า Renewable ทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ หนุนพอร์ตโรงไฟฟ้าเติบโต 2 เท่าตัว ภายในปี 71

SSP AGM 2024

แถวที่ 1 จากซ้าย คุณธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล, คุณกำธร วังอุดม, ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร และ พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล แถวที่ 2 จากซ้าย คุณภาสกร ปัญญารัตนากร, คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์, คุณธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล, คุณลัลน์ลลิต ไมตรีวิทยานนท์, คุณธนวรรธน์ กรพิสิทธิ์กุล และ คุณชยุตม์ หลีหเจริญกุล และมีการเข้าร่วมประชุมแบบ online คุณธนา บุบผาวาณิชย์ และ คุณมนชัย พงศ์สถาบดี