SSP มอบสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง จ.ลพบุรี

SSP มอบสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง จ.ลพบุรี

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) จัดกิจกรรม สร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “มอบสื่อการเรียนการสอน” นำทีมผู้บริหารโดย นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และนายภาสกร ปัญญารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ เครื่อง Notebook อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนที่ยังขาดแคลน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งมอบขนมขบเคี้ยวให้กับเด็กนักเรียน ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยให้ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณสุพจน์ อ่อนละมูล (เอ็ม) Mobile 061-764-1234 email : [email protected]