SSP ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังขอนขว้าง จ.ลพบุรี

SSP ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังขอนขว้าง จ.ลพบุรี

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) จัดกิจกรรมสร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา” นำทีมผู้บริหารโดย นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และนายภาสกร ปัญญารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังของขว้าง จ.ลพบุรี พร้อมมอบขนมขบเคี้ยวให้กับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกิจกรรมนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)วังขอนขว้าง จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณสุพจน์ อ่อนละมูล (เอ็ม) Mobile 061-764-1234 email : [email protected]