บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) จัดกิจกรรม สร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “มอบสื่อการเรียนการสอน” นำทีมผู้บริหารโดย นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และนายภาสกร ปัญญารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ เครื่อง Notebook อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนที่ยังขาดแคลน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งมอบขนมขบเคี้ยวให้กับเด็กนักเรียน ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยให้ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยผลดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2566 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท วินชัย จำกัด เพิ่มขึ้นด้วยมูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 2,322 ล้านบาท สัดส่วน 75% ซึ่งจะทำให้ SSP ถือหุ้นรวมทั้งหมด คิดเป็น 100% การเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NOVA นอกจากนี้บริษัทฯยังเปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 810 ล้านบาท หรือจำนวนหุ้นไม่เกิน 90 ล้านหุ้น พร้อมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเติบโตเท่าตัวในอีก 3 ปีข้างหน้าแตะ 500 เมกะวัตต์ และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) จัดกิจกรรมสร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา” นำทีมผู้บริหารโดย นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และนายภาสกร ปัญญารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังของขว้าง จ.ลพบุรี พร้อมมอบขนมขบเคี้ยวให้กับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกิจกรรมนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)วังขอนขว้าง จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้