คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) ร่วมนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 1/2561 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน

On 26th September 2017, Sermsang Power Corporation Public Company Limited (SSP) trades for the first time in Market for Alternative Investment. SSP’s Initial public offering (IPO) is at 7.70 baht per share and at one point was trading as much as 30% of its IPO price. With 276,375,000 ordinary shares issued, SSP has raised more than two billion baht. SSP will use the fresh fund to invest in its existing portfolio and deleverage through by paying back bank loans.

Led by a new generation of executives, SSP is a leading renewable energy producer and distributor in Asia that are committed to provide a better future and sustainable growth for local communities. Started from a 40-MW solar farm project in 2013, SSP has expanded to investing and developing in numerous solar farms in Thailand and Japan and solar rooftops in Thailand. With a goal of 200 MW by 2020, SSP plans to maximize existing projects’ performances through a discipline and sound framework and is actively looking for new opportunities in solar and other renewable energy projects.