คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) ร่วมนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 1/2561 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน

On 26th September 2017, Sermsang Power Corporation Public Company Limited (SSP) trades for the first time in Market for Alternative Investment. SSP’s Initial public offering (IPO) is at 7.70 baht per share and at one point was trading as much as 30% of its IPO price. With 276,375,000 ordinary shares issued, SSP has raised more than two billion baht. SSP will use the fresh fund to invest in its existing portfolio and deleverage through by paying back bank loans.

Sermsang Power Corporation Public Company Limited (SSP) filed to go public by the end of 2017 under Market for Alternative Investment. Kasikorn Securities is the financial advisor of SSP. The Securities and Exchange Commission has approved SSP an initial public offering (IPO) of more than 276 million shares. The shared issued will be 30% of SSP’s post IPO paid-up ordinary shares.