คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) และคุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ซ้าย) บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) และคุณมงคล พ่วงเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสร่วมให้ข้อมูลทิศทางธุรกิจ ณ สำนักงานใหญ่ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) เมื่อเร็วๆ นี้