SSP ตอกย้ำผู้นำพัฒนาพลังงานสะอาด ADB-LEAP เซ็นปล่อยกู้ 18.7 ล้านดอลลาร์ โครงการโซลาร์มฟาร์ม 15 MW ในประเทศมองโกเลีย

ADB-LEAP จรดปากกาเซ็นสัญญาปล่อยกู้ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 15 MW ในประเทศมองโกเลีย (SSP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75) วงเงิน 18.7 ล้านดอลลาร์ โดยถือเป็นโครงการโซลาร์ฟาร์มของภาคเอกชนรายแรกในประเทศมองโกเลียที่ ADB ให้ความสนับสนุนทางการเงิน SSP ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานสะอาด “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” ระบุถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย ที่ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนำโดยภาคเอกชนชั้นนำของเอเชีย (The Leading Asia’s Private Infrastructure Fund: LEAP) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จำนวน 18.7 ล้านดอลลาร์ กับ บริษัท TGC (Tenuun Gerel Construction LLC : TGC) ในโครงการก่อสร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 15 เมกะวัตต์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบสายไฟฟ้ากลาง

ทั้งนี้ การทำสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการ Khushig Khundii นับเป็นครั้งแรกที่เอดีบีได้ให้กู้ร่วมกับ LEAP ในการพัฒนาสาขาพลังงานทดแทนของมองโกเลีย กองทุนสภาพภูมิอากาศของแคนาดา เพื่อภาคเอกชนในเอเชีย (The Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia : CFPS ) ได้สนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการ และยังช่วยกระตุ้นให้เอดีบีสนับสนุนทางการเงินในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของภาคเอกชนในมองโกเลียเป็นครั้งแรก

นายไมเคิล แบร์โรว์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาคเอกชนของเอดีบี กล่าวว่า โครงการนี้ได้รวบรวมวิธีการจัดการสภาพอากาศที่ยืดหยุ่นและทันสมัยจากภาคเอกชนเพื่อรองรับสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งต้องเผชิญสภาพอากาศทั้งร้อนและหนาวของมองโกเลีย และยังได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยีขั้นสูงจากญี่ปุ่นและไทย ในการพัฒนาและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ในหุบเขา Khushig จังหวัด Tuv aimag ในเขตพื้นที่ Sergelen soum ซึ่งจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังระบบไฟฟ้าภาคกลาง (Central Energy System) ครอบคลุมได้เกินกว่า 80% ของพื้นที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 22.3 ล้านกิกะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี ในมองโกเลีย จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงถึง 26,400 ตันต่อปี และยังช่วยรัฐบาลเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจาก 12% ในปี 2560 เป็น 20% ในปี 2566 และ 30% ในปี 2573 ตามลำดับ

“การเปลี่ยนจากการใช้แหล่งพลังงานจากถ่านหิน ซึ่งเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าหลัก ไปใช้แหล่งพลังงานสะอาดจะช่วยลดการนำเข้าไฟฟ้า ช่วยปรับปรุงความมั่นคงด้านพลังงาน และลดมลพิษทางอากาศของมองโกเลีย ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 60% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ”

บริษัท TGC ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท SSP ประเทศไทย บริษัทชาร์ปเอ็นเนอร์ยี่โซลูชั่นส์คอร์ปอเรชั่น (Sharp Energy Solutions Corporation: SESJ) ประเทศญี่ปุ่น บริษัท อโมโซล่า (AMOE Solar LLC) และ บริษัท เอสเอ็ชเอนเนอยี่โซลูชั่น (SH Energy Solution LLC) ประเทศมองโกเลีย

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) กล่าวว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในเอเชียเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดที่จะพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน และ SSP รู้สึกเป็นเกียรติที่เอดีบีไว้วางใจในการร่วมมือกันทางธุรกรรมในครั้งนี้

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป ในปี 2018 การดำเนินงานของเอดีบีทั้งเงินกู้และเงินให้เปล่ามีมูลค่ารวมทั้งหมด 21.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค

LEAP ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากเอดีบีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กองทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) และบริหารโดยสำนักปฏิบัติการภาคเอกชนของเอดีบี

CFPS ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลแดนนาดาเมื่อปี 2556 เพื่อจัดสรรเงินที่ได้รับเงื่อนไขพิเศษ (concessional financing) และความช่วยทางวิชาการเข้าด้วยกันให้แก่โครงการภาคเอกชนที่ช่วยบรรเทาผลกระทบและปรับตัวจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป CFPS บริหารโดยเอดีบีภายใต้ Clean Energy Financing Partnership Facility


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณบัณฑิต ประทุมตะ (กอล์ฟ) Mobile 084-0852664 email : [email protected]