THAILAND


สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่มีการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน บริษัทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ เรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทน จึงได้จัดตั้ง Solar farm อยู่ที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางของประเทศ มีความสะดวกในการกระจายกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไปทั่วประเทศ โดย Solar farm แห่งนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยที่เป็นเทคโนโลยีแบบ Thin Film

ใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย

มีพื้นที่กว่า 900 ไร่ โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ที่ 52 เมกะวัตต์... Coming Soon ...

... Coming Soon ...

Back to Top