slide_about_sermsang1-5

overview2-2

วันนี้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) Sermsang Solar พร้อมดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

[fancy_header type="3" subtitle=""]MILESTONE[/fancy_header]
[one_third][center][milestone_box animation="fadeInUp" count="2010" title=""]
milestone1
สืบเนื่องจากผู้ก่อตั้งที่มีความรัก
และมุ่งมั่นศึกษา วิจัย ค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมีความเข้าใจในธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี
จึงได้ดำเนินการก่อตั้งบริษัท ในนาม
บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด ในปี 2010[/center]
[/one_third][one_third][center][milestone_box animation="fadeInUp" count="2013" title=""]
milestone1
พัฒนาและลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ผนวกกับนโยบายของภาครัฐที่มีการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน
ได้กำเนิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Solar farm ที่ จ.ลพบุรี [/center]
[/one_third][one_third_last][center][milestone_box animation="fadeInUp" count="2015" title=""]
milestone2
บริษัท เสริมสร้างพลังงาน พร้อมให้บริการ
ดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ
เติบโตอย่างก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป
[/center][/one_third_last]

[fancy_header type="3" subtitle=""]LOOK BEYOND[/fancy_header]
[center]

-ก้าวอย่างมั่นคงสู่การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์
พลังงานที่ยั่งยืน-

[/center]

ทีมบริหาร เป็นคนรุ่นใหม่

มีแนวคิดที่ทันสมัย มีสไตล์การทำงานเชิงรุก

พร้อมสร้างสรรค์พลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืน

[team_member animation="fadeInUp" img="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2016/04/team1.jpg" name="นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล" role="Deputy CEO" viewprofile="no" link_title="" size="four"][/team_member][team_member animation="fadeInUp" img="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2016/04/team2.jpg" name="นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" role="CEO" viewprofile="no" link_title="" size="four"][/team_member][team_member animation="fadeInUp" img="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2017/06/team3.jpg" name="นาย ณัฐพรรษ ตันบุญเอก " role="CFO" viewprofile="no" link_title="" size="four"][/team_member][team_member animation="fadeInUp" img="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2016/04/team4.jpg" name="นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล" role="SVP-Operation" viewprofile="no" link_title="" size="four"][/team_member]

[one_half]bg-differentiate3-3[/one_half]

[one_half_last]

วิสัยทัศน์:

บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเซีย ผู้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริม สนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างมั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม

 

พันธกิจ:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนาคตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะใช้ความเชี่ยวชาญในการสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสร้างสรรทรัพยากรเชิงพลวัตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล[/one_half_last]

[service_box animation="fadeInUp" title=""]

[one_third]

[/one_third]
[two_third_last]

ทีมบริหาร เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดที่ทันสมัย มีสไตล์การทำงานเชิงรุก พร้อมสร้างสรรค์พลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืน และมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

[/two_third_last]

[/service_box]

 

[service_box animation="fadeInUp" icon="" title=""]

[one_third]

[/one_third]
[two_third_last]

เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต และสร้างสรรค์พลังงานสะอาดให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

[/two_third_last]

[/service_box]

 

[service_box animation="fadeInUp" icon="" title=""]

[one_third]
transparency1-2
[/one_third]
[two_third_last]

 

" มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมที่ดีในการดำเนินงาน "

[/two_third_last]

[/service_box]

 

[service_box animation="fadeInUp" icon="" title=""]

[one_third]

[/one_third]
[two_third_last]

มีความยืดหยุ่นในองค์กร และให้ความใส่ใจในบุคลากรทุกคน เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและพร้อมดำเนินงานได้อย่างดีที่สุด พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรทุกท่าน

[/two_third_last]

[/service_box]

 

[service_box animation="fadeInUp" icon="" title=""]

[one_third]

[/one_third]
[two_third_last]

ดำเนินการบริหารกิจการโดยยึดหลักการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ด้วยเจ้าหน้าที่ทีมีความชำนาญและผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

[/two_third_last]

[/service_box]

 

[service_box animation="fadeInUp" icon="" title=""]

[one_third]

[/one_third]
[two_third_last]

ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจึงทำให้ บริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลมาการันตีถึงความสำเร็จอย่างมากมาย

[/two_third_last]

[/service_box]

[foogallery id="544"]

[one_third][service_box animation="fadeInUp" icon="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2016/02/icon-perspective1.png" title=""]

พัฒนาศักยภาพและการผลิตไฟฟ้าพลังงานให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[/service_box][/one_third][one_third][service_box animation="fadeInUp" icon="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2016/02/icon-perspective2.png" title=""]

มุ่งมั่นเสาะแสวงหาพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทไปยังพลังงานและพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ต่อไป

[/service_box][/one_third][one_third_last][service_box animation="fadeInUp" icon="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2016/02/icon-perspective3.png" title=""]

มุ่งมั่นบริหารจัดการใช้พลังงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

[/service_box][/one_third_last][one_third][service_box animation="fadeInUp" icon="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2016/02/icon-perspective4.png" title=""]

สร้างงานให้คนท้องถิ่นมีรายได้

[/service_box][/one_third][one_third][service_box animation="fadeInUp" icon="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2016/02/icon-perspective5.png" title=""]

มุ่งมั่นหาพันธมิตรที่เข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกัน

[/service_box][/one_third][one_third_last][service_box animation="fadeInUp" icon="http://www.sermsang.com/wp-content/uploads/2016/02/icon-perspective6.png" title=""]

เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม

[/service_box][/one_third_last]

Back to Top